En studie av teknisk förnyelse och standardisering på termoplastmarknaden
Licentiatavhandling, 1988

standardization strategies

technological development

standardization

technological development strategies

value-added chain

Författare

Kristian Vramsten

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

99-0767838-4

Mer information

Skapat

2017-10-06