System studies and optimization of the single-stage absorption heat transformer cycle
Licentiatavhandling, 1988

electrolytes

optimization

absorption

heat transformer

lithiumbromide/water

Författare

Per Holmberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0767828-7

Mer information

Skapat

2017-10-06