Fibre spinning from a thermotropic liquid crystalline polymer
Licentiatavhandling, 1989

high shear rate

low draw ratio

structural studies

melt spun fibres

hydroxybenzoic acid and hydroxynaphthoic acid

thermotropic liquid crystalline polymer

tensile properties

Författare

Eivor Neikter

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0841413-5

Mer information

Skapat

2017-10-06