Dynamic aspects on flavin and alloxazine fluorescence
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Sture Bergström

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

99-0841431-3

Mer information

Skapat

2017-10-07