Rotorspunnet effektgarn
Licentiatavhandling, 1989

spinning

slubb

fancy yarns

open-end machine

open-end spinning

flame

Författare

Jan Kwasniak

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0856478-1

Mer information

Skapat

2017-10-07