Superplastic deformation of zirconia
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Thomas Hermansson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-436-0

Mer information

Skapat

2017-10-07