A design system adapted to interconnected machine elements
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Håkan Båstedt

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0841969-2

Mer information

Skapat

2017-10-07