Computer programs used for geochemical calculations
Licentiatavhandling, 1989

groundwater

code development

geochemical computer programs

PHREEQE

modelling

cement pore water

Författare

Irene Lundén

Institutionen för kärnkemi

ISBN

99-0841962-5

Mer information

Skapat

2017-10-07