Robot calibration and deburring process adaptive control
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Maria Gatenholm

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

99-0841954-4

Mer information

Skapat

2017-10-07