Diffraction of elastic waves from cracklike flaws
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Gert Persson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0841351-1

Mer information

Skapat

2017-10-07