Fast decision of strong bisimulation equivalence using partition refinement
Licentiatavhandling, 1989

CCS

coarsest partition

labelled transition system

refinement

partition

bisimulation equivalence

Författare

Sven Westin

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-428-x

Mer information

Skapat

2017-10-07