Kooperativt samhällsbygge : ett "kontrapunktiskt" perspektiv på planering
Licentiatavhandling, 1990

participation

co-operative

local planning

community

neighbourhood

Författare

Kenth Ottermark

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

99-0892257-2

Mer information

Skapat

2017-10-07