Computer simulation of polymer reactions
Licentiatavhandling, 1989

mathematical model

NMR

formation

DSC

vulcanization

SBR

kinetic parameters

urethane

Författare

Kersti Strandqvist

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

91-7032-480-8

Mer information

Skapat

2017-10-07