Lättflyktiga halokarboner : miljöeffekter och ersättningsalternativ i industrielle processer och produkter
Licentiatavhandling, 1989

water-based

CFC-alternative

halocarbons

release agent

ozone-layer

clean technology

phase-out

Författare

Tomas Rydberg

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7032-470-0

Mer information

Skapat

2017-10-07