Surface chemistry aspects on adsorption from a multicomponent model metalworking fluid
Licentiatavhandling, 1989

nonanoic acid

adsorption

N-butyl-N

N-diethanol amine

gamma-alumina

metalworking

diethylenglycol monbutylether

pors

1-dodecanol

model fluid

cosolvent

Författare

Mats A. R. Tunius

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0891658-0

Mer information

Skapat

2017-10-07