Anisotropic dry friction models
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Lars Holmdahl

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

99-0873026-6

Mer information

Skapat

2017-10-07