Mechanics of V-ribbed belt drives
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Hans Hansson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

99-0867855-8

Mer information

Skapat

2017-10-07