MIMES : a model for integrating the material flow with the energy system
Licentiatavhandling, 1989

energy flows

optimization

simulation

material flows

energy economy

energy planning

linear programming

modelling

industrial energy systems

Författare

Johan Sundberg

Institutionen för energisystemteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

99-0867626-1

Mer information

Skapat

2017-10-07