Elektriska egenskaper hos kimröksfyllt polykloropren
Licentiatavhandling, 1989

carbon black-filled

chloroprene rubber

percolation

temperature dependence

electrical properties

Författare

Per Bengtsson

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0893203-9

Mer information

Skapat

2017-10-07