Deformationsmekanismer i stoppade sitt- och liggunderlag
Licentiatavhandling, 1989

rheological models

compression

bedding

deformation mechanisms

seating

physical models

comfort

test methods

upholstery materials

contact pressure

Författare

Torbjörn Dartman

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0893183-0

Mer information

Skapat

2017-10-07