Analys och förekomst av lättare kolväten, främst bensen, i arbets- och omgivningsmiljö
Licentiatavhandling, 1989

personal exposure

vapour recovery

gas chromatograophy

hydrocarbons

work places

petrol

benzene

alkenes

Författare

Rolf Nordlinder

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7032-468-9

Mer information

Skapat

2017-10-07