Informationsteknologins inverkan på inköp och distribution
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

99-0908095-8

Mer information

Skapat

2017-10-07