Förbehandling av sulfatmassa och sulfatlignin med kväveoxider
Licentiatavhandling, 1990

delignifiering nitrogen dioxide

carbon dioxide

kraft pulps

pretreatment

bleaching

spent liquors

carboxylic acids

dinitrogen oxide

nitric acid

lignins

oxygen

Författare

Urban Öjteg

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-090722-54

Mer information

Skapat

2017-10-07