On the construction of covariant models for spinning particles and their quantization
Licentiatavhandling, 1990

BRST quantization

manifest covariance

relativistic particles

arbitrary spin

Författare

Ulf Mårtensson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-090721-14

Mer information

Skapat

2017-10-07