Terpener i luft från skogsbruk och skogsindustri
Licentiatavhandling, 1990

monoterpenes

forest decline

gas chromatography

kraft pulp industry

ambient air

photo-oxidants

logging operations

ozone

stone groundwood

Scots pine

Norwegian spruce

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

99-090671-96

Mer information

Skapat

2017-10-07