Fault tolerant control in flexible manufacturing systems
Licentiatavhandling, 1989

fault tolerant systems

distributed computing

factory automation

configuration

algorithms

flexible manufacturing systems (FMS)

general recursiva system (GRS)

computer intergrated manufacturing (CIM)

data structures

Författare

Torbjörn Andréasson

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-460-3

Mer information

Skapat

2017-10-07