Polymersmältors flödesinstabiliteter vid extrudering
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Johan Becker

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0893212-8

Mer information

Skapat

2017-10-07