Acquisition of technology-based firms
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Åsa Lindholm

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

99-092562-58

Mer information

Skapat

2017-10-07