Ånginsprutning i gasturbiner för kraft- och värmeproduktion
Licentiatavhandling, 1990

gas turbine

cogeneration

steam injection

combined cycle

Författare

Sture Wingård

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

99-092423-2X

Mer information

Skapat

2017-10-07