Long range community energy and environmental planning in the community of Uppsala
Licentiatavhandling, 1990

energy planning

urban planning

environmental planning

energy models

energy economy

Författare

John Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

99-092422-30

Mer information

Skapat

2017-10-07