Expert system for hole engineering with special reference to position accuracy when drilling
Licentiatavhandling, 1990

expert system

machining costs

feed

cutting speed

drilling data

position accuracy

twisted drill

drilling

hole machining sequances

Författare

Jacek K Kaminski

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-499-9

Mer information

Skapat

2017-10-07