Industriella FoU-insatser i Sverige 1973-1989 - en trendanalys
Licentiatavhandling, 1990

wage statistics

industry structure

R&D

structural change

technical change

R&D investments

R&D evaluation

R&D statistics

Författare

Per Lekander

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

99-091322-30

Mer information

Skapat

2017-10-07