Synthesis and photochemical properties of 1,3-Di-9-anthrylalkanols, 1,3.Di-9-anthrylalkanones, and related enol methyl ethers
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Kosrat A. Amin

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-091318-54

Mer information

Skapat

2017-10-07