Investigation of hyperfine structure in Nb and Rh
Licentiatavhandling, 1990

double-resonance

Rh

parameterisation

hyperfine structure

laser spectroscopy

radiofrequency spectroscopy

Nb

effective operator

Författare

Jonas Persson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-091247-85

Mer information

Skapat

2017-10-07