Konstnärligt utvecklingsarbete som "context of discovery"
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Cecilia Häggström

Institutionen för arkitektur, Formlära samt teckning, målning och skulptur

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

91-7032-538-3

Mer information

Skapat

2017-10-08