Copper-Mediated Vicarious Nucleophilic Substitution
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Olof Haglund

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-222973-8

Mer information

Skapat

2017-10-08