Prerequisites for alternative working hours in an FMS
Licentiatavhandling, 1990

technical autonomy

adminisrtative autonomy

time autonomy

technical design

flexible manufacturing system (FMS)

work schedduling

work design

working hours

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

991-222962-2

Mer information

Skapat

2017-10-08