Design for assembly in the product development process : a design theory perspective
Licentiatavhandling, 1997

design for manufacture

design for assembly

design methodology

DFA

DFM

product development

design process

Författare

Michael David Egan

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-10