Design for assembly in the product development process : a design theory perspective
Licentiatavhandling, 1997

product development

DFA

design for manufacture

DFM

design process

design for assembly

design methodology

Författare

Michel David Egan

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-248946-85

Mer information

Skapat

2017-10-08