Product data management in the product development process
Licentiatavhandling, 1997

process management

product development

workflow management

product data management

PDM

engineering change management

Författare

Peter Pikosz

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

9924993721

Mer information

Skapat

2017-10-08