Computer simulations of reverberation enhancement systems for auditorium acoustics
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Peter Svensson

Institutionen för byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

991-280811-8