On function definitions I : basic notions and primitive recursive function definitions
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Daniel Fredholm

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-542-1

Mer information

Skapat

2017-10-07