Diffusion and Interaction in Gels and Solutions
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Lennart Johansson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

9912808037

Mer information

Skapat

2017-10-07