Mesaombränning - En studie av produktkvalitet och energiutnyttjande
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Charlotta Hanson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

9912232011

Mer information

Skapat

2017-10-07