Integrerad resursplanering för energiservice : exempel från två svenska kommuner
Licentiatavhandling, 1990

electricity efficiency

energy planning

electricity savings

demand side management

integrated resource planning

end-use of electricity

energy economy

Författare

Olof Björkqvist

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

991-223182-1

Mer information

Skapat

2017-10-07