Vibration of belt strand
Licentiatavhandling, 1991

axially moving material

pulley contact

parametric excitation

belt transmission

belt vibration

belt dynamics

Författare

Guanfeng Yue

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

991-288980-0