Avmetallisering av nickel- och vanadyl-etioporfyriner
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Peter Abrahamsson

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-280838-x

Mer information

Skapat

2017-10-06