Adhesion between paint and modified polyolefins
Licentiatavhandling, 1991

paint TPE materials

functional groups

FTIR-ATR

adhesion

surface modification

EAA

SIMS

ESCA

Författare

Claes Frennfelt

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-280833-9

Mer information

Skapat

2017-10-06