Black fractals
Licentiatavhandling, 1991

fractal structure

metal aggregates

gas evaporation

projection

Författare

Thorbjörn Farestam

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-289996-2

Mer information

Skapat

2017-10-06