β-decay of light neutron rich nuclei
Licentiatavhandling, 1991

radioactivity

on-line isotope separation

deduced branching ratios

-decay

and <sup>11</sup>Li

B<sub>GT</sub>

measured delayed particle spectra from <sup>6</sup>He

calculated spectral shapes

<sup>9</sup>Li

&#946

<sup>8</sup>He

Författare

Katarina Wilhelmsen

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-322650-3

Mer information

Skapat

2017-10-06