Characterization of catalysts with a temperature-programmed desorption method
Licentiatavhandling, 1991

supported catalyst

TPD

hydrogenation

carbonaceous deposits

apparatus design

Författare

Magnus Eek

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-322625-2

Mer information

Skapat

2017-10-06